Combo Teokbokki Thỏi

110.000

Combo bao gồm:

– 1 mành cuộn

– 1 rong biển cuộn (10 lá)

– 1 củ cải vàng muối: 400g (tính luôn nước muối), 200g (chỉ tính củ cải)