Sốt Tương Đen nấu Mì Jajang / Chunjang (250g)

30.000

Tiếng Hàn sốt này được gọi là Chunjang, nhưng món ăn lại được gọi là Jajang, ví dụ như Jajangmyeon (Mì Jajang) hay Jajang Bap (Cơm Jajang).